ŹRENICE CHMUR. Księżyc i Wenus 28 stycznia 2020 roku.

ŹRENICE CHMUR. Księżyc i Wenus 28 stycznia 2020 roku. Światło obu obiektów rozprasza się w chmurach tworząc
efekt tzw. lisiej czapy. Fot. Piotr Majewski.