ZAKRYCIE. Dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc.

ZAKRYCIE. Dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc 09 listopada 2023 roku. Wenus widoczna jest nawet za dnia jako wyraźny
punkt. Fot. P. Majewski.