ZAĆMIENI. Częściowe zaćmienie Księżyca 7 sierpnia 2017 roku.

ZAĆMIENI. Częściowe zaćmienie Księżyca 7 sierpnia 2017 roku widoczne nad radioteleskopami UMK w Piwnicach. Autorem zdjęcia jest Piotr Majewski.