ZACHÓD PLAMISTY. Plamy na Słońcu.

ZACHÓD PLAMISTY. Zachód Słońca nad Jeziorem Gopło 23 maja 2023 r. Wyraźnie widoczne są liczne plamy słoneczne. Fot.
Piotr Majewski.