ZABAWA W CHOWANEGO. Zakrycie Regulusa przez Księżyc 8 grudnia 2017 roku.

ZABAWA W CHOWANEGO. Zakrycie Regulusa przez Księżyc 8 grudnia 2017 roku. Fot. Piotr Majewski.