WULKANICZNY KSIĘŻYC. Pył rozproszony światłem Księżyca.

WULKANICZNY KSIĘŻYC. Pył (prawdopodobnie pochodzenia wulkanicznego) rozproszony światłem Księżyca wieczorem 10.09.2019 r. Fot. P. Majewski.