WIELKA MAJÓWKA. Księżyc, Merkury i Plejady

WIELKA MAJÓWKA. Księżyc po nowiu, Merkury i Plejady 02 maja 2022 roku na wieczornym niebie. Widać światło
popielate Księżyca. Fot. P. Majewski.