WIELKA KOMETA. C/2020 F3 (NEOWISE).

WIELKA KOMETA. C/2020 F3 (NEOWISE) wieczorem 21 lipca 2020 roku. Widać szeroki warkocz pyłowy i prosty warkocz gazowy. Fot. P. Majewski.