WIELKA KOMETA. C/2020 F3 (NEOWISE).

WIELKA KOMETA. C/2020 F3 (NEOWISE) na wieczornym niebie 21.07.2020 roku. Widać szeroki warkocz pyłowy i prosty warkocz
gazowy. Fot. P. Majewski.