W RAMIONACH ORIONA. Orion 16 stycznia 2020 roku.

W RAMIONACH ORIONA. Orion 16 stycznia 2020 roku sfotografowany w Puszczy Bydgoskiej. Na zdjęciu widać
Betelgezę w minimum blasku (1.45 mag.). Fot. Piotr Majewski.