WIELKA OPOZYCJA. Całkowite zaćmienie Księżyca i Wielka Opozycja Marsa 27.07.2018 roku.

WIELKA OPOZYCJA. Całkowite zaćmienie Księżyca i Wielka Opozycja Marsa 27.07.2018 roku. Księżyc i Mars nad radioteleskopem UMK w Piwnicach. Fot. P. Majewski.