GRA W KOLORY. Kometa 21P/Giacobini-Zinner.

GRA W KOLORY. Kometa 21P/Giacobini-Zinner obok kilku mgławic na granicy konstelacji Bliźniąt i Oriona. Najjaśniejsza to „Głowa Małpy”. Fot. P. Majewski.