SREBRO GÓRĄ. Obłoki Srebrzyste (NLC).

SREBRO GÓRĄ. Obłoki Srebrzyste (NLC) nocą podświetlane są przez Słońce, podczas gdy chmury troposferyczne toną w cieniu. Fot. Piotr Majewski.