SAMOTNI. Merkury nad Pomorzem 07 lutego 2020 roku.

SAMOTNI. Merkury nad Pomorzem wieczorem 07 lutego 2020 roku. Planeta jest widoczna gołym okiem nisko nad
zachodnim horyzontem. Fot. Piotr Majewski.