RYCERZE WIOSNY. Młody Księżyc i Merkury.

RYCERZE WIOSNY. Młody Księżyc i Merkury. Koniunkcja uchwycona wieczorem 13 maja 2021 r. Widać światło popielate Księżyca. Fot. P. Majewski.