RYCERZE WIOSNY. Młody Księżyc i Merkury.

RYCERZE WIOSNY. Młody Księżyc i Merkury. Koniunkcja uchwycona wieczorem 13 maja 2021 roku. Widać światło popielate Księżyca. Fot. Piotr Majewski.