PORANEK Z KOMETĄ. Kometa C/2023 P1 (Nishimura).

PORANEK Z KOMETĄ. Kometa C/2023 P1 (Nishimura) nad wsią Grodztwo. Widoczna jest jasna głowa i warkocz skierowany
ku górze. Fot. P. Majewski.