PIÓROPUSZ SŁOŃCA. Wulkaniczny zachód Słońca.

PIÓROPUSZ SŁOŃCA. Wulkaniczny zachód Słońca po erupcji Raikoke widoczny nad Jeziorem Gopło 31 sierpnia 2019 roku. Fot. Piotr Majewski.