PERSEIDOWE ŻNIWO. Perseidy w maksimum roku 2020.

PERSEIDOWE ŻNIWO. Perseidy w maksimum roku 2020 na tle Drogi Mlecznej. Nad horyzontem świecą Jowisz
(jaśniejszy) i Saturn. Fot. P. Majewski.