ODWIEDZINY RODZINY. Mars i Neptun.

ODWIEDZINY RODZINY. Mars i Neptun w bliskim złączeniu (odległość 1 stopnia kątowego) wieczorem 5 grudnia 2018
roku. Fot. Piotr Majewski.