ZIELONE OKO 2.0. Kometa 46P/Wirtanen.

ZIELONE OKO 2.0. Kometa 46P/Wirtanen wschodząca nad wsią Chrosno k/Kruszwicy wieczorem 5 grudnia 2018 roku. Fot. Piotr Majewski.