OBŁOKI SREBRZYSTE W BUDOWIE. Obłoki Srebrzyste nad Polską 30.06.2018 roku.

OBŁOKI SREBRZYSTE W BUDOWIE. Obłoki Srebrzyste nad Polską 30.06.2018 roku. Nocne obłoki (NLC) są widoczne w czasie przesilenia letniego. Fot. P. Majewski.