NOWY MIESIĄC. Księżyc 26 godzin po nowiu sfotografowany 27 lutego 2017 roku.

NOWY MIESIĄC. Księżyc 26 godzin po nowiu (sierp w iluminacji 1,3%) sfotografowany 27 lutego 2017 roku przez Piotra Majewskiego w Bierzgłowie k/Torunia.