MIRA CETI 2020. Maksimum blasku gwiazdy Mira Ceti w 2020 roku.

MIRA CETI 2020. Maksimum blasku gwiazdy Mira Ceti w 2020 roku. Jest to gwiazda zmienna, przez większą część
roku niewidoczna gołym okiem.