MERKURY W KOLORZE. Zachód Merkurego nad Puszczą Bydgoską.

MERKURY W KOLORZE. Zachód Merkurego nad Puszczą Bydgoską wieczorem 22.02.2019 r. Powyżej na prawo świeci gamma Psc z gwiazdozbioru Ryb. Fot. P. Majewski.