MERKURY POWRACA. Merkury nad Jeziorem Gopło 05.02.2020 r.

MERKURY POWRACA. Merkury nad Jeziorem Gopło wieczorem 05 lutego 2020 roku. Planeta jest widoczna gołym
okiem nisko nad zach. horyzontem. Fot. P. Majewski.