PRZESŁANIE POSŁAŃCA. Merkury nad radioteleskopami CA UMK sfotografowany 24 marca 2017 roku.

PRZESŁANIE POSŁAŃCA. Merkury nad radioteleskopami CA UMK sfotografowany 24 marca 2017 roku przez Piotra Majewskiego w Piwnicach k/Torunia.