LUTY NÓW. Młody Księżyc nad zamrożonym Jeziorem Gopło.

LUTY NÓW. Młody Księżyc nad zamrożonym Jeziorem Gopło wieczorem 13.02.2021 roku. Widoczne jest światło
popielate. Fot. Piotr Majewski.