KOSMICZNY ZAJĄCZEK. Satelita Iridium.

KOSMICZNY ZAJĄCZEK. Satelita Iridium. Flara Iridium sfotografowana wieczorem 07 sierpnia 2016 roku nad wsią Grodztwo. Autorem zdjęcia jest Piotr Majewski.