KOSMICZNY SHOW. ISS, Księżyc i planety 27 lipca 2018 roku.

KOSMICZNY SHOW. ISS, Księżyc i planety 27 lipca 2018 roku. Przelot ISS podczas całkowitego zaćmienia Księżyca i Wielkiej Opozycji Marsa. Fot. P. Majewski.