GRA W CZERWONE. Księżyc w złączeniu z Marsem.

GRA W CZERWONE. Księżyc w złączeniu z Marsem wieczorem 03.10.2020 r. Wokół obu ciał występuje barwna otoczka
– tzw. lisia czapa. Fot. Piotr Majewski.