GALAKTYCZNY SZLAK. Droga Mleczna widoczna latem nad Polską.

GALAKTYCZNY SZLAK. Droga Mleczna widoczna latem nad Polską. Odcinek od Łabędzia (po lewej u dołu) do Tarczy
Sobieskiego (prawy górny róg) obejmuje m.in. Trójkąt Letni. Fot. Piotr Majewski.