FAZY ZAĆMIENIA. Częściowe zaćmienie Księżyca 16 lipca 2019 roku.

FAZY ZAĆMIENIA. Częściowe zaćmienie Księżyca 16 lipca 2019 roku. Centralny obraz jest efektem złożenia ekspozycji z różnymi parametrami. Fot. P. Majewski.