FALE KOSMICZNE. Obłoki Srebrzyste nad radioteleskopem w Piwnicach.

FALE KOSMICZNE. Obłoki Srebrzyste nad radioteleskopem UMK w Piwnicach 17.06.2019. Nocne obłoki (NLC) widać w czasie przesilenia letniego. Fot. P. Majewski.