DWA MAKSIMA. Maksimum Perseidów i Miry Ceti.

DWA MAKSIMA. Maksimum Perseidów i Miry Ceti złożone z nocy 10-13 sierpnia 2021 roku nad Jeziorem Gopło. Fot.
Piotr Majewski.