PODWÓJNY TRANZYT 2019. Tranzyt Merkurego na tle Słońca 11.11.2019 r.

PODWÓJNY TRANZYT 2019. Tranzyt Merkurego na tle Słońca 11.11.2019 roku. Na pierwszym planie – kościół Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Fot. P. Majewski.